Author : Zygmunt Anczykowski
Poster : "Z BIEGIEM DOLNEJ WOLGI", 1954
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm)
Circulation : 1500
Value : $ 700 +, rare
Film : "Po bieriegam niznej Wolgi" SU (Centrdokufilm Moskwa) 1952
Directed by Leonid Kristi
Starring : Wladimir Czestnokow, Sergiej Bondarczuk, Iwan Pierewierziew, Michail Nazwanow