Author : Liliana Baczewska
Poster : "BOHATER NASZYCH CZASOW", 1966
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Recent price : $ 300
Film : "Gieroj naszego wriemieni", SU (Gorki), 1965
Directed by Stanislaw Rostocki
Starring : Silvia Berowa, Wladimir Iwaszow