Author : Liliana Baczewska
Poster : "CZARODZIEJSKA LAMPA ALADYNA", 1967
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Signed : LB
Recent price : $ 275
Film : "Wolszebnaja lampa Aladdina", SU (Gorki), 1966
Directed by Borys Rycariew
Starring : Borys Bystrow, Dodo Czogowadze, Andriej Fajt, Otar Koberidze