Author : Hanna Bodnar
Poster : "CUDZE DZIECI", 1959
A1+ vertical = 23" x 34" (58.5 x 86 cm), color offset
Value : $ 700 +, rare
Film : "Czuzije dieti" / 'Stepchildren'/ , SU (Gruzja Film), 1958
Directed by Tangiz Abuladze
Starring : Cicino Ciciszwili, Otar Koberidze, Nani Czikwinidze, Micho Boraszwili, Cecylia Takiszwili