Author : Hanna Bodnar
Poster : "KARTKI Z PRZESZLOSCI", 1958
A1 horizontal = 33.5" x 23.2" (85 x 59 cm), color offset
Recent price : $ 700, rare
Film : "Stranicy bylogo", SU (Odessa), 1957
Directed by Wladimir Koczetow & Ewgienij Taszkow
Starring : Piotr Szczerbakow, Karina Szmarinowa, Jurij Bogolubow, Wsiewolod Sanajew