Author : Hanna Bodnar
Poster : "SPOTKANIE NA KASJOPEI", 1975
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Value : $ 300
Film : "Otroki wo wsielennoj", SU (Gorki), 1974
Directed by Riczard Wiktorow
Starring : Misza Jerszow, Sasza Grigoriew, Wolodia Sawin