Author : Hanna Bodnar
Poster : "SZYBSZA OD WIATRU", 1961
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 58.5 cm), 2-color rotogravure
Circulation : 10000
Recent price : $ 500
Film : "Obgoniajuszczaja wietr", SU (Jalta), 1958
Directed by Wladimir Dowgan & Aleksandr Kuroczkin
Starring : Eduard Koszman, L. Szpara, W. Lubimow