Author : Hanna Bodnar
Poster : "TANCZACA WIOSNA", 1961
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 8-color offset
Value : $ 650 +, rare
Film : "Diewiczaja wiesna", SU (Gorki), 1960
Directed by Wieniamin Dorman & Gienrich Oganisjan
Starring : Bieriozka Dance Ensemble + Lew Baraszkow, Mira Kolcowa, Liusjena Owczinnikowa