Author : Walerian Borowczyk
Poster : "WIECZOR TRZECH KROLI", 1956
A1+ horizontal = 33.9" x 23.2" (86 x 59 cm), color offset
Circulation : 12500
Value : $ 500 +, rare
Film : "Dwienadcataja nocz'" , SU (Lenfilm), 1956
Directed by Jakow Fried
Starring : Klara Luczko, Alla Larionowa, Wadim Miedwiediew, Wasili Merkuriew, Sergei Lukianow