Author : Jerzy Cherka
Poster : "GDY KWITNA PIERWIOSNKI", 1959
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Signed : J.Ch.
Value : $ 450 +
Film : "Pora tajeznowo podsnieznika", SU (Swierdlowsk), 1958
Directed by Jaropolk Lapszin
Starring : Buda Wampilow, Marina Stiepanowa, N. Gendunowa