Author : Jerzy Cherka
Poster : "NIEZWYKLA POGON", 1960
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Value : $ 500, rare
Film : "Nieobyknowiennoje putieszestwie Miszki Striekaczowa" / 'Unusual Voyage of Misha Strekaczow'/ , SU (Gorki), 1959
Directed by Ilia Frez
Starring : Alosza Borzunow, Lena Szeptycka