Author : Jerzy Cherka
Poster : "TANIA I JEJ MATKI", 1959
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 58.5 cm), color offset
Value : $ 750 +, rare
Film : "Otczij dom" / 'A Home for Tanya'/ , SU (Gorki), 1959
Directed by Lew Kulidzanow
Starring : Wiera Kuzniecowa, Ludmila Marczenko,Walentin Zubkow, Nonna Mordiukowa, Elena Maksimowa, N. Nowlianskij