Author : Witold Chmielewski
Poster : "ZBRODNIA PRZY UL. DANTEGO", 1956
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Circulation : 26000
Recent price : $ 500
Film : "Ubijstwo na ulice Dante", SU (Mosfilm), 1956
Directed by Michail Romm
Starring : Ewgienia Kozyriewa, Michail Kozakow, Nikolaj Komisarow, Maksym Sztrauch