Author : Roman Cieslewicz
Poster : "KURS NA MARTO !", 1955
A1+ horizontal = 34" x 23" (86 x 58.5 cm), color offset
Recent price : $ 700, rare
Film : "Bohatyr idiot w Marto", SU (Dowzhenko - Kiev), 1954
Directed by Ewgienij Briuszczugin & Sigismund Nawrocki
Starring : M. Bielousow, Wiktor Awdiuszko, Borys Biezgin