Author : Roman Cieslewicz
Poster : "OPERACJA KONIECZNA", 1956
A1+ horizontal = 34" x 23" (86 x 58.5 cm), color offset
Recent price : $ 900, rare
Film : "Syn pastucha", SU (Aszchabad), 1954
Directed by Rafail Perelsztejn
Starring : Suraj Muradowa, Maja Kulitiewa, Alty Karlijew