Author : Roman Cieslewicz
Poster : "OSTROZNIE BABCIU", 1961
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 6-color offset
Recent price : $ 650 gallery, rare
Film : "Ostorozno, babuszka !" / 'Be Careful, Grandma'/ , SU (Lenfilm), 1960
Directed by Nadiezda Koszewierowa
Starring : Faina Raniewska, Ariadna Szengelaja, Leonid Bykow, Sergiusz Filippow