Author : Jakub Erol
Poster : "GDZIE WODA CZYSTA I TRAWA ZIELONA", 1977
B1- vertical = 26.4" x 37.4" (67 x 95 cm), 2-color offset &
B2 vertical = 19.2" x 26.4" (48.8 x 67 cm), 2-color offset
Circulation : 15450 / 6400
Value : $ 250
Film : Poland (Profil)
Directed by Bohdan Poreba
Starring : Tadeusz Borowski, Alicja Jachiewicz