Author : Jakub Erol
Photo : Rzeczycki
Poster : "NAGRODY I ODZNACZENIA", 1974
A0 vertical (2 x A1 h.) = 33" x 46" (84 x 117 cm) &
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm)
3 versions : v.1-red, v.2-black (A0), v.3-white
Circulation : 3000 / 15000 / 15350
Value : $ 250 each
Film : Poland (Iluzjon)
Directed by Jan Lomnicki
Starring : Maciej Rayzacher, Barbara Wrzesinska, Wanda Luczycka, Bronislaw Pawlik, Witold Debicki