Author : Jakub Erol
Poster : "OBRAZKI Z ZYCIA", 1976
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), offset
Circulation : 13600
Value : $ 300
Film : Poland (X)
Directed by Jerzy Domaradzki, Agnieszka Holland, Feliks Falk, Andrzej Kotkowski, Jerzy Oblamski, Krzysztof Gradowski & Barbara Sass-Zdort
Starring : Bogdan Baer, Zbigniew Zapasiewicz, Grazyna Klepka, Wojciech Pszoniak, Jolanta Bohdal, Henryk Bak, Jan Himilsbach