Author : Wojciech Fangor
Poster : "DOM W KTORYM ZYJEMY", 1958
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Value : $ 600 +, rare
Film : "Dom w katoromu ja ziwu", SU (Gorki), 1958
Directed by Lew Kulidzanow & Jakow Segel
Starring : Wladimir Ziemlanikin, Walentyna Tielegina, Zanna Bolotowa