Author : Wojciech Fangor
Poster : "NA DNIE", 1952
B1 vertical = 26.4" x 38.4" (67 x 97.5 cm)
Value : $ 900 +, rare
Film : "Na dnie", SU (Mosfilm), 1951
Directed by Andriej Frolow
Starring : Siergiej Blinnikow, Aleksiej Gribow, Wladimir Jerszow, Alla Tarasowa