Author : Jerzy Flisak
Poster : "DZIEJE GRZECHU", 1975
A1- vertical = 22.4" x 31.9" (56.8 x 81 cm), color offset
Circulation : 13300 (some misprinted)
+ French language version (A1)
+ 1/2 A1 (narrow horizontal strife) = 31.5" x 11" (80 x 28 cm), color offset; lit.-gr.; unsigned
Recent price : $ 450
Film : Polish (Tor)
Directed by Walerian Borowczyk
Starring : Grazyna Dlugolecka, Jerzy Zelnik, Olgierd Lukaszewicz, Marek Walczewski, Roman Wilhelmi