Author : Jerzy Flisak
Poster : "NIEDOKONCZONY UTWOR NA PIANOLE", 1977
B1 vertical = 26.4" x 38.4" (67 x 97.5 cm), color offset &
B2 vertical = 19.2" x 26.4" (48.8 x 67 cm), color offset
Circulation : 5000 (B2)
Recent price : $ 250
Film : "Nieokonczennaja piesa dla mechaniczeskowo pianina", SU (Mosfilm), 1977
Directed by Nikita Michalkow
Starring : Aleksandr Kaliagin, Jelena Solowiej, Jewgienia Gluszenko, Oleg Tabakow, Ksienia Minina