Author : Jerzy Flisak
Poster : "SETKA DLA KURAZU", 1977
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Circulation : 8800
Recent price : $ 250
Film : "100 gramm dla chrabrosti", SU (Mosfilm), 1976
Directed by Georgij Szczukin
Starring : Nikolaj Grinko, Borislaw Brondukow, Tatiana Wasiliewa