Author : Jerzy Flisak
Poster : "TO NIEMOZLIWE !", 1976
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Circulation : 12900
Recent price : $ 300
Film : "Nie mozet byc !", SU (Mosfilm), 1975
Directed by Leonid Gajdaj
Starring : Michail Pugowkin, Nina Griebieszkowa, Wiaczeslaw Niewinnyj