Author : Jerzy Flisak
Poster : "UBRANIE PRAWIE NOWE", 1964
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 2-color offset
Circulation : 10000
Value : $ 350
Film : Polish (Studio)
Directed by Wlodzimierz Haupe
Starring : Hanna Skarzanka, Ryszarda Hanin, Kazimierz Borowiec, Magda Celowna