Author : Jerzy Flisak
Poster : "WIEZY KRWI", 1964
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 2-color offset
Value : $ 300 +
Film : "Rodnaja krow", SU (Lenfilm), 1963
Directed by Michail Jerszow
Starring : Eugeniusz Matwiejew, Wija Artmane, Anatoli Papanow