Author : Jerzy Flisak
Poster : "ZDOBYWCY NIEBA", 1963
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 2-color offset
Circulation : 6000
Value : $ 275
Film : "Im pokoriajetsia niebo", SU (Gorki), 1963
Directed by Tatiana Lioznowa
Starring : Nikolaj Rybnikow, Wladimir Siedow, Swietlana Swietlicznaja