Author : Marek Freudenreich
Poster : "DROGA PRZEZ CMENTARZ", 1965
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), offset
Circulation : 8000
Value : $ 275
Film : "Czeriez kladbiszczu", SU (Bielarusfilm), 1964
Directed by Wiktor Turow
Starring : Elizawieta Uwarowa, G. Moraczewa, A. Biednowa, Wladimir Bielokurow, Wladimir Jemielianow