Author : Marek Freudenreich
Poster : "LICZE NA WASZE GRZECHY", 1963
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 2-color offset
Circulation : 8500
Recent price : $ 200
Film : Polish (Iluzjon)
Directed by Jerzy Zarzycki
Starring : Jan Kociniak, Ewa Krzyzewska, Wanda Koczewska, Jerzy Jogalla, Krystyna Walczak