Author : Marek Freudenreich
Poster : "PRZYGODY TOLKA BOROWKI", 1965
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 4-color offset
Value : $ 250
Film : "Prikluczenija Toli Kluwina", SU (Gorki) , 1964
Directed by Wiktor Ejsymont
Starring : Andrei Filatow, Tatiana Peltcer, Roman Borowkow, Nina Griebiesznikowa