Author : Ewa Frysztak
Poster : "DAMA Z PIESKIEM", 1960
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm)
Value : $ 600
Film : "Dama z sobaczkoj", SU (Lenfilm), 1960
Directed by Josif Chejfic
Starring : Aleksiej Batalow, Nina Alisowa, Ija Sawwina