Author : Ewa Frysztak
Poster : "NOWE ATRAKCJE", 1958
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Value : $ 600 +
Film : "Nowyj atraksion", SU (Mosnauczfilm), 1957
Directed by Borys Dolin
Starring : Wladimir Balaszow, Inna Kmit, Iwana Rubana