Starowieyski : 1 - 2 -- 4 - 5 - 6
FILM POSTERS: Franciszek Starowieyski /3/