Author : Wiktor Gorka
Poster : "CZARNE SKRZYDLA", 1962
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Recent price : $ 300
Film : Polish (Kamera)
Directed by Ewa & Czeslaw Petelscy
Starring : Kazimierz Opalinski, Czeslaw Wollejko, Beata Tyszkiewicz