Author : Wiktor Gorka
Poster : "DZIEWCZYNA Z GITARA", 1959
A1 vertical = 23" x 33.5" (58.5 x 85 cm), color offset
Value : $ 500 +, rare
Film : "Diewuszka z gitaroj" /'A Girl with a Guitar'/, SU (Mosfilm), 1958
Directed by Aleksander Fajncimmer
Starring : Ludmila Gurczenko, Michail Zarow, Borys Nowikow, Wladimir Gusiew