Author : Wiktor Gorka
Poster : "DZIS W NOCY UMRZE MIASTO", 1961
A1 vertical = 22.4" x 32.9" (57 x 83.5 cm), 4-color offset
Recent price : $ 650
Film : Poland (Rytm)
Directed by Jan Rybkowski
Starring : Andrzej Lapicki, Beata Tyszkiewicz