Author : Wiktor Gorka
Poster : "JEZDZIEC BEZ GLOWY", 1974
A1 vertical = 22.6" x 32.9" (57.5 x 83.5 cm), color offset
Value : $ 350 +
Film : "Wsadnik bez golowy" /'The Headless Rider'/, SU / Cuba (Lenfilm), 1972
Directed by Wladimir Wainsztok
Starring : Oleg Widow, Ludmila Sawieliewa, Iwan Pietrow, Eslinda Nunez, Alejandro Lugo