Author : Wiktor Gorka
Poster : "KOBIETA DOTRZYMUJE SLOWA", 1953
A1+ vertical : 24" x 33.9" (61 x 86 cm), color offset
Value : $ 550 +, rare
Film : "Slovo dela zenu", CS (Studio umeleckych filmu Praha), 1952
Directed by Jaroslav Mach
Starring : Oldrich Novy, Jirina Steimarova, Jaromir Spal, Alena Kreuzmannova