Author : Wiktor Gorka
Poster : "KOCHANKOWIE Z MARONY", 1966
A1 vertical = 22.6" x 33.1" (57.5 x 84 cm), color offset
2 versions (1-gr., 2-lit.)
Circulation : 8000 each
Value : $ 500 +
Film : Polish (Iluzjon)
Directed by Jerzy Zarzycki
Starring : Barbara Horawianka, Andrzej Antkowiak, Jozef Lotysz