Author : Wiktor Gorka
Poster : "LISTY DO MATKI", 1964
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 2-color offset
Circulation : 10000
Value : $ 200
Film : "Skaz o matieri", SU (Kazachfilm), 1963
Directed by Aleksandr Karpow
Starring : Kanabek Bajsieitow, Amina Umurzakowa, I. Szarybajewa, K. Jesinbiekow