Author : Wiktor Gorka
Poster : "MAM TU SWOJ DOM", 1963
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Circulation : 11500
Value : $ 350 +
Film : "Poland (Droga)
Directed by Julian Dziedzina
Starring : Janusz Strachocki, Zofia Rysiowna, Zbigniew Dobrzynski