Author : Wiktor Gorka
Poster : "MELODIE BIALYCH NOCY", 1977
B1 vertical = 26.4" x 38.4" (67 x 97.5 cm), color offset &
B2 vertical = 19.2" x 26.4" (48.8 x 67 cm), color offset
Circulation : 12000 (B1) / 6000 (B2)
Value : $ 350
Film : "Melodij bieloj noczi" / 'Melodies of a White Night'/ , SU / Japan (Mosfilm - Toho Eiha), 1976
Directed by Siergiej Solowiow
Starring : Komaki Kurihara, Jurij Solomin, Aleksandr Zbrujew