Author : Wiktor Gorka
Poster : "PRZEPUSTKA NA LAD", 1962
A1 vertical = 22.6" x 32.9" (57.5 x 83.5 cm), color offset
Value : $ 350
Film : "Uwolnienie na biereg", SU (Mosfilm), 1962
Directed by Feliks Mironer
Starring : Ariadna Szengelaja, Lew Prygunow