Author : Wiktor Gorka
Poster : "SKAD MY SIE ZNAMY ?", 1955
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 58.5 cm), color offset
Recent price : $ 650, rare
Film : "My z wami gdie-to wstrieczalis", SU (Mosfilm), 1954
Directed by Nikolaj Dostal & Andriej Tutyszkin
Starring : Arkadi Rajkin, Maria Mironowa, Wladimir Lepko