Author : Wiktor Gorka
Poster : "TAJEMNICZE ODKRYCIE", 1954
A1 vertical = 22.4" x 32.9" (57 x 83.5 cm), color offset
Value : $ 500 +, rare
Film : "Tainstwiennaja nachodka", SU (Gorki), 1953
Directed by Borys Buniejew
Starring : Aleksiej Pokrowski