Author : Wiktor Gorka
Poster : "WAKACYJNE PRZYGODY", 1962
A1 vertical = 23.4" x 32.9" (59.5 x 83.5 cm), color offset
Value : $ 375 +
Film : "Bratia Komarowy", SU (Lenfilm), 1961
Directed by Anatoli Wiechotko
Starring : Borys Barchatow, Inna Makarowa, Wolodia Marejew