Author : Wiktor Gorka
Poster : "ZEGNAJCIE GOLEBIE", 1961
A1 vertical : 22.8" x 32.9" (58 x 83.5 cm), 6-color offset
Value : $ 400 +
Film : "Proszczajtie golubi", SU (Jalta), 1961
Directed by Jakow Segel
Starring : Aleksiej Loktiew, Swietlana Sawielowa, Walentyna Tielegina, Sergiej Plotnikow