Author : Wiktor Gorka
Poster : "ZOLNIERSKIE SERCE", 1959
A1 vertical = 22.8" x 32.7" (58 x 83 cm), coloroffset
Value : $ 500
Film : "Soldatskoje serdce", SU (Mosfilm), 1959
Directed by Sergiej Kolosow
Starring : Wladimir Ziemlianikin, Roza Makagonowa