Author : Maria Heidrich
Poster : "AWANTURA O BASIE", 1959
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 58.5 cm), color offset
Recent price : $ 1000, very rare
Film : Poland (Start)
Directed by Maria Kaniewska
Starring : Ewa Krasnodebska, Jerzy Duszynski, Roman Niewiarowicz, Malgorzata Piekarska